Vraag 1: Wat bedoelen we met gegevens?

Je hebt verschillende termen gegevens. Maar wij gaan het hebben over de term in de IT.
In de IT is de term gegevens de benaming voor de door de computer digitaal (in binaire codering) vastgelegde zaken die met behulp van programma’s bewerkt worden.
In bredere zin zijn gegevens de elementen waaruit een immaterieel product is opgebouwd. Zoals de letters en woorden in een boek.

Vraag 2: Wat is informatie eigenlijk?

Informatie is een voor de mens begrijpbaar bericht of gegeven. Informatie is de betekenis die de mens toekent aan gegevens door middel van afspraken omtrent de vorm waarin deze gegevens worden gepresenteerd. Informatie is een voor de mens begrijpbaar bericht of gegeven.

Vraag 3: Leg uit wat de overeenkomst en het verschil is tussen gegevens en informatie?

De overeenkomst tussen gegevens en informatie:
-Het zijn beide feiten.
-Ze kunnen beide praktisch nuttig zijn.
-Ze kunnen beide nieuwswaarde nuttig zijn.

Het verschil tussen gegevens en informatie:
-Informatie moet aan 3 eisen doen: betrouwbaar, relevant en tijdig.
-Gegevens hoeven niet aan 3 eisen te doen.
-Informatie bevat volledige data.
-Gegevens bevatten geen volledige data.  

Vraag 4: Beschrijf wat de relatie is tussen informatie voorziening en ICT

De relatie binnen de 2 onderwerpen bovenin genoemd is best groot. Dankzij de groeiende economie en techniek binnen de IT wereld zal de relatie heel groot blijven. Informatievoorzieningen voeden zich elk jaar op de steeds nieuw bedachte producten binnenin de IT/ICT.

Vraag 5: Wat is een informatiesysteem en uit welke componenten is dit systeem opgebouwd?

Een informatiesysteem is een systeem waarmee informatie over objecten of personen beheerd kan worden.
Een informatiesysteem bestaat in het algemeen uit:
-Informatiesysteemfuncties
-Gegevensverzamelingen
-Technische voorzieningen
-Handmatige procedures
Dit zijn alle componenten die samen een informatiesysteem bouwen. Als een component zou missen, zou het informatiesysteem niet meer functioneren zoals het hoort te functioneren. 

Vraag 6: Wat word bedoeld met een informatiebehoeften?

De behoefte om allerlei informatie uit te zoeken en om erover te kunnen bespreken en bewaren zodat meerdere soorten informatiebehoeften worden opgewekt.

Vraag 7: Wat word bedoeld met een database?

Een verzameling gedigitaliseerde gegevens die gestructureerd is opgeslagen. Deze gegevens kunnen bestaan uit teksten, bibliografische informatie, statistische gegevens enz.

Vraag 8: Welke rol speelt een database volgens jou binnen de informatievoorziening?

Een database heeft een grote rol binnen in de informatievoorzieningen omdat het veel gegevens kan verzamelen en opslaan. Deze gegevens die opgeslagen zijn kunnen later hand gebruikt worden voor informatievoorzieningen.

Vraag 9: Noem 10 informatiesystemen uit jouw eigen dagelijks leven?

-Facebook

-Twitter

-Dumpert

-Instagram

-Google

-Watsapp

-Linkedin

-Youtube

-Skype

Vraag 10: Noem bij 3 informatiesystemen uit de vorige vraag een database die hieraan gekoppeld is?

-vraag 10: Noem bij 3 informatiesystemen uit de vorige vraag een database die hieraan gekoppeld is?

-Twitter uses (their own version of) MySQL for tweets and users, and their own special kind of graph database, FlockDB, built on top of MySQL, for relations (followers, following,...), and their own version of Memcached (with speculation about whether Redis is used too or not).

-Facebook uses mainly MySQL. In fact, someone seems to have made an attempt to revers engineer Facebook's database design

-LinkedIn used/uses Oracle Database and Voldemort.